Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS xã Thái Niên

Thôn Lạng, Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai
0976824882
baothang.ptdtbtthcsthainien@gmail.com